Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

серпень 2023

2 786 180,9

2 786 012,5

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

серпень 2023

680 181,5

677 048,5

* Грошовий агрегат М1

млн грн

серпень 2023

1 611 746,8

1 622 821,8

* Грошовий агрегат М2

млн грн

серпень 2023

2 785 349,7

2 785 162,5

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2023

927 536,1

909 580,0

Внутрішні вимоги

млн грн

серпень 2023

1 994 361,5

1 944 500,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2023

1 027 537,6

986 797,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2023

1 388 685,8

1 393 035,8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2023

361 148,2

406 238,4

* Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2023

966 823,9

957 703,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

11 917,7

10 873,0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2023

5 254,3

5 275,8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

61 549,0

61 152,8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

657 664,1

655 629,5

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

серпень 2023

230 438,7

224 772,0

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2023

1 719 355,6

1 751 092,0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2023

1 996 672,3

2 038 693,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2023

277 316,7

287 601,7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

серпень 2023

922 407,1

943 021,5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2023

786 329,4

768 866,0

Внутрішні вимоги

млн грн

серпень 2023

429 987,7

390 758,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2023

429 620,1

390 392,2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2023

740 945,3

742 933,4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2023

311 325,2

352 541,2

* Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2023

367,6

366,3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

206,6

206,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2023

0,5

0,5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

18,7

20,6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2023

101,6

96,1

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

серпень 2023

40,3

42,5

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2023

1 278 748,9

1 321 129,0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2023

1 482 998,3

1 533 509,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2023

204 249,4

212 380,2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

15.09.2023

20,0

22,0
(з 28.07.2023)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

серпень 2023

24,0

-

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

серпень 2023

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2023

13,4

14,4

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2023

0,7

0,8

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2023

12,3

12,8

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2023

1,1

1,1

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

серпень 2023

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2023

19,3

19,7

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2023

6,5

6,3

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2023

28,2

28,1

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2023

11,5

14,8

Індикатори фінансової стійкості

% річних

серпень 2023

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2023

-196

-1 783

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

-7 764

-9 497

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

12 713

13 836

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

20 477

23 333

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2023

-6 019

-5 955

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2023

8 661

9 800

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2023

14 680

15 755

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

-1 745

-3 542

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

4 052

4 036

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2023

5 797

7 578

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2023

1 303

1 426

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2023

3 208

3 332

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2023

1 905

1 906

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2023

6 265

6 288

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2023

6 555

6 584

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2023

290

296

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2023

39

50

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2023

42

57

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2023

3

7

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2023

453

-1 151

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2023

-23

169

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2023

1 281

1 314

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2023

552

388

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2023

-25

-158

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

2 кв. 2023

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2023

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2023

2 576

4 533

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2023

8 638

8 202

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2023

7 242

3 117

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2023

610

582

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

серпень 2023

40 405,20

41 737,55

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2023

37 547,03

38 491,83

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

серпень 2023

0,32

0,32

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

серпень 2023

1 177,94

1 550,30

* Золото

млн дол. США

серпень 2023

1679,91

1 695,10

* Інші резервні активи

млн дол. США

серпень 2023

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2023

40 405,2

41 737,55

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2023

176 633

168 092

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2023

181 688

171 411

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2023

-5 055

-3 319

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2023

148 578

139 820

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2023

81 444

72 804

* Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2023

3 026

3313

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2023

1 797

1 874

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2023

41 276

41 077

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2023

21 035

20 752

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

1 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

2 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

1 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

грудень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2021

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

2 кв. 2023

IMF COFER

Про COFER