Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оновлено вимоги до платоспроможності та системи управління кредитних спілок

Оновлено вимоги до платоспроможності та системи управління кредитних спілок

Національний банк України оновив деякі вимоги до кредитних спілок, зокрема стосовно платоспроможності, системи управління та реорганізації / ліквідації за рішенням загальних зборів членів спілки.

Нові вимоги спрямовані на виконання норм Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про кредитні спілки" щодо підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках, забезпечення їх стабільної діяльності і своєчасного виконання зобов’язань.

Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні встановлює пруденційні вимоги для кредитних спілок, зокрема:

 • вимоги до капіталу кредитної спілки, ліквідності та порядку розрахунку відповідних нормативів;
 • елементи власного капіталу, які можуть бути включені до складу капіталу першого рівня, а також складові капіталу другого рівня кредитної спілки;
 • порядок використання резервного капіталу для покриття збитків; 
 • вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки в разі порушення або зниження нормативних значень та порядку його розгляду й затвердження Національним банком.

Кредитні спілки матимуть час для приведення внутрішніх положень у відповідність до нових вимог до 01 липня 2024 року. Водночас для забезпечення плавного переходу ринку кредитної кооперації до нових вимог до структури регулятивного капіталу та пруденційних нормативів до 31 грудня 2024 року спілки мають дотримуватися існуючих нормативів і одночасно здійснювати тестовий розрахунок нормативів згідно з новими вимогами. Повний перехід до виконання нових вимог – з 01 січня 2025 року.

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою визначає:

 • вимоги до системи управління кредитною спілкою, зокрема, організації внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту;
 • вимоги до звітів та інших документів кредитної спілки для подання до Національного банку щодо виконання функцій управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту;
 • порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням кредитними спілками вимог до системи управління;
 • критерії віднесення кредитних спілок до категорії значимих.

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою передбачає перехідний період для організації кредитними спілками системи управління за новими правилами до 30 червня 2024 року, водночас вимоги цього Положення щодо віднесення кредитних спілок до категорії значимих за встановленими критеріями наберуть чинності з 01 січня 2025 року.

Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки (далі – Положення про реорганізацію та ліквідацію КС) урегульовує процедуру добровільного виходу з ринку та визначає:

 • порядок реорганізації та ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів;
 • особливості ліквідації та реорганізації кредитної спілки шляхом злиття або приєднання;
 • порядок отримання попереднього дозволу Національного банку на реорганізацію / ліквідацію кредитної спілки та затвердження плану такої реорганізації / ліквідації;
 • порядок анулювання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ кредитної спілки, що реорганізовується / ліквідується за рішенням загальних зборів;
 • порядок здійснення Національним банком контролю за додержанням законодавства України кредитною спілкою під час її реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів тощо.

Процедура добровільного припинення кредитної спілки, розпочата до набрання чинності Положенням про реорганізацію та ліквідацію КС, завершуватиметься відповідно до вимог законодавства, що діяло до набрання чинності Положенням.

Зазначені положення затверджені постановами Правління НБУ від 02 лютого 2024 року № 14 "Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні", № 15 "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою" та № 16 "Про затвердження Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки", які набирають чинності з 06 лютого 2024 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини